PAINTBALLOVÝ KROUŽEK

 

Od roku 2012 organizujeme paintballový kroužek při Domu dětí a mládeže ve Znojmě. Cena kroužku je 850Kč na pul roku. Zájem o kroužek neustále roste. Začínali jsme s jedenácti dětmi a dnes kroužek aktivně navštěvuje 34 chlapců a 3 dívky ve věku deset až osmnáct let. Tréninky probíhají pravidelně jednou za čtrnáct dní v tělocvičně ZŠ Mládeže ve Znojmě od 8hod. do 16hod. rozdelené do třech skupin. Máme možnost tréninku i venku a to v Šatově – na vojenské rotě, v Nesachlebech – na střelnici s týmem Xwings paintball Znojmo.  V roce 2015 a 2016 jsme se účastnili i několik kol CXS v Hodonine a HPF v Prachovicich.

V rámci tréninku děti postupně získávají základní znalosti a návyky sportovního paintballu.  Učí se aktivní formou různých her, posilováním fyzické kondice a také hrou fare-play. Děti jsou vedeny k týmové spolupráci a aktivní vzájemné podpoře. Seznamují se s tím, co je vše potřeba pro přípravu hráče před hrou a také s tím, co vše obnáší příprava a úklid nafukovacího hřiště. Důraz je kladen na bezpečné zacházení se zbraní, péče o ní. Každé dítě vlastní svou ochrannou masku, ale někteří usilují o to, aby měli svou vlastí výzbroj i výstroj, kterou jim zapůjčujeme. V tělocvičně používáme ke střelbě gumové projektily – rebally. Ve venkovních prostorách střílíme s painballovými koulemi.