PAINTBALLOVÝ KROUŽEK

 

Od roku 2012 organizujeme paintballový kroužek ve Znojmě. Cena kroužku je 850 Kč na pul roku. Zájem o kroužek neustále roste. Začínali jsme s jedenácti dětmi a dnes kroužek aktivně navštěvuje 34 chlapců a 3 dívky ve věku deset až osmnáct let. Tréninky probíhají pravidelně jednou za čtrnáct dní v tělocvičně ZŠ Mládeže ve Znojmě od 8hod. do 16hod. rozdělené do třech skupin. Máme možnost tréninku i venku a to v Game zone Šatov, v Nesachlebech – na střelnici s týmem Xwings paintball Znojmo. 

V rámci tréninku děti postupně získávají základní znalosti a návyky sportovního paintballu.  Učí se aktivní formou různých her, posilováním fyzické kondice a také hrou fare-play. Děti jsou vedeny k týmové spolupráci a aktivní vzájemné podpoře. Seznamují se s tím, co je vše potřeba pro přípravu hráče před hrou a také s tím, co vše obnáší příprava a úklid nafukovacího hřiště. Důraz je kladen na bezpečné zacházení se zbraní, péče o ní. Každé dítě vlastní svou ochrannou masku, ale někteří usilují o to, aby měli svou vlastí výzbroj i výstroj, kterou jim zapůjčujeme. V tělocvičně používáme ke střelbě gumové projektily – rebally. Ve venkovních prostorách střílíme s painballovými koulemi.

 

2018
XWINGS -IPaintball liga - 3. místo


2017

XWINGS - 3 man reball turnaj MLK - 4. místo

XWINGS BRAVO - 3 man reball turnaj MLK - 6. místo

XWINGS -CXS DIVIZE II. 4.klo - 6. místo

XWINGS -HPFL Amateur - 2. místo
XWINGS BRAVO
HPFL Amateur - 3. místo

XWINGS -CXS DIVIZE II. 3.klo - 3. místo

XWINGS -CXS DIVIZE II. 2.klo - 2. místo

XWINGS -IPaintball liga divize young - 3. místo

XWINGS BRAVO - IPaintball liga divize young- 4. místo

XWINGS KIDZ - IPaintball liga divize young - 5. místo

XWINGS -CXS DIVIZE II. 1.klo - 2. místo

 

2016

XWINGS -HPFL -APC 4. kolo - 1. místo

XWINGS BRAVO HPFL - APC 4. kolo - 2. místo

XWINGS -CXS 1. kolo - 7. místo

XWINGS KIDZ - CXS 1. kolo 10. místo

 

2015

XWINGS -CXS 4. kolo NOV- 4. místo

XWINGS -CXS 3. kolo NOV- 3. místo

XWINGS -CXS 2. kolo NOV- 3. místo

XWINGS KIDZ - CXS 4. kolo NOV- 8. místo

XWINGS KIDZ - CXS 3. kolo NOV- 8. místo

XWINGS KIDZ - CXS 2. kolo NOV- 4. místo

XWINGS BRAVO - CXS 4. kolo NOV- 9. místo

 

2012  

XWINGS -Paintball Wood turnaj 1.místo
XWINGS -Jungle Cup II. 1.místo

XWINGS -Jungle Cup I. 1.místo
XWINGS -Jungle Cup I. 3.Místo

XWINGS KIDZ - Jungle CUP II/2012 5.místo